Martial Arts zijn een manier om zuivere expressie door middel van beweging te vinden, harmonie binnen jezelf vinden door meer zelfkennis, bewustzijn en het verspreiden van positieve energie. Het is een zeer brede uiting van beweging waarbij het gehele lichaam aan het werk wordt gezet, alsmede het “hoofd” en het “hart”. Op dat niveau wordt het een manier van leven. Het beïnvloedt hoe je handelt, hoe je naar jezelf kijkt en hoe je met anderen omgaat. Het eruit gooien van energie, alles geven wat er in je zit, leren over de kunst van het vechten en een goede workout hebben is heerlijk, maar wanneer je dichter bij de binnenkant komt, gevoelens en grenzen beleeft wordt het nog mooier.

In traditionele Martial Arts is er een element wat we “vormen” noemen. Dit zijn series bewegingen die gedefinieerd worden door principes en leringen vanuit een bepaalde stijl. Deze vormen hebben een vaste volgorde en zijn vaak sierlijk van aard. Het lijkt een dans. Het leert je niet direct vechten, maar wat kunnen ze je geven?

Vormen zijn meer dan alleen maar mooie bewegingen. Ze bevatten ondanks bepaalde kaders een expressie van je lichaam en ziel, kracht en energie. Ze maken je lichaam sterker, bieden een fundering in beweging, bevorderen coördinatie en het beheersen/gebruiken van je adem. Tegelijk is het meditatie in beweging (het woord meditatie komt neer op het “gaan naar je centrum”), zeker wanneer je het zoveel hebt gedaan dat je hoofd uitgeschakeld kan worden en het lichaam kan vloeien in harmonie. Het zijn overdragingen van eeuwenoude technieken, maar bovenalles zijn het de principes achter de bewegingen die de vechtkunst levendig maken.

Je begint met de bewegingen leren. Deze worden geïntegreerd in je lichaam, er zal na verloop van tijd een begrip voor de principes ontstaan, waarna er ruimte onstaat voor aanpassing en verandering, leegheid. Het loslaten en eigen maken.
De vormen en bewegingen zijn een belangrijk onderdeel van de lessen, net zoals meer praktijk gerichte bewegingen dit zijn (denk aan snel, precies en krachtig stoten, voetenwerk, etc.), dan is het de bedoeling vanuit die principes te gaan oefenen met een partner zodat het ook in een één op één kan gaan leven.

Martial Arts zijn veel meer dan alleen maar de kunst van het vechten. Het biedt de mogelijk een voertuig te zijn voor een beter begrip van jezelf. Het herenigen van je lichaam en geest. Uiteraard is dit pad voor iedereen weer anders; er zijn zoveel verschillende vormen van beweging. Andere manieren van expressie en kunsten die ook verbinding kunnen bewerkstelligen. Maar wanneer de kunsten beoefend worden als manier van leven, zullen Martial Arts je niet alleen sterker maken, het zal je mogelijk dichter bij zelfrealisatie brengen. Alleen focus op het externe doet het geen volledig recht, omdat de cruciale focus naar binnen en het vinden van harmonie tussen deze twee uitersten je meer heelheid kunnen bieden.

Deze dingen zullen niet vanzelf komen. Ze zullen zich tonen door toewijding en doorzettingsvermogen, obstakels aangaan en inzicht krijgen. Vertrouwen krijgen in dit moeilijke, maar schitterende proces. Ik wil niet een leraar zijn die vertelt wat de enige waarheid is. Daarentegen wil ik wel dat je deze waarheid voor jezelf ontdekt. Dit kan ik doen door je te laten delen in hetgeen ik weet en je aanzetten om zelf te beleven. Mijn reis binnen de Martial Arts is er één van zelf-ontdekking, ontwikkeling en het verbeteren van mijn houding naar mijzelf en anderen.

Kijk naar andere(n) (beweging) voor inspiratie, motivatie, wijsheid en een manier om bepaalde aspecten van jezelf te ontdekken. Van iedereen is wat te leren. Leef je eigen verhaal en verspreid de liefde.